REKRUTACJA 2021/2022

Rudno, dn.25.02.2021r.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnie informuje o rozpoczęciu z dniem 01.03.2021r. zapisów do:

  • klasy I na rok szkolny 2021/22:

  • dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2014 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,

  • dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

  • Publicznego Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2021/22 dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat)) – kontrolę nad wykonywaniem realizacji w/w obowiązku sprawuje dyrektor szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka tj. Szkoły Podstawowej w Rudnie;

  • Publicznego Punktu Przedszkolnego dla dzieci od 2,5 roku do 5 lat.

Punkt Przedszkolny posiada dwa oddziały (maluchy i starszaki). Pobyt dziecka w godz. 8-13 jest darmowy, świetlica w godz.7-8 i od 13-17 płatna 1zł/godz. (dla dzieci szkolnych i 6-latków bezpłatna). Nie pobieramy wpisowego, ponieważ jesteśmy placówką publiczną.

W punkcie przedszkolnym dla chętnych prowadzone są odpłatne dodatkowe zajęcia taneczne, Kung Fu, dogoterapia oraz bezpłatne dodatkowe zajęcia tj.: logopedyczne, plastyczne, język angielski, edukacja regionalna. Istnieje możliwość korzystania z odpłatnego wyżywienia (pełny obiad i podwieczorek).

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej obowiązani są złożyć w terminie od 01.03.2021r. – 30.04.2021r. wypełniony wniosek zgłoszenia dziecka. W celu zapisu 6-latków do punktu przedszkolnego należy złożyć wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego w terminie 01.03.2021r. – 30.04.2021r. W przypadku wyboru innej placówki istnieje konieczność pisemnego zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rudnie.

Dla młodszych dzieci, od 2,5 roku do 5 lat, nabór trwa cały rok.

Wnioski do pobrania ze strony: www.szkolarudno.pl

Skany dokumentów prosimy przesyłać na e-mail: srwrudno@interia.pl

Kontakt: Tel. 505 352 561 e-mail: srwrudno@interia.pl, www.szkolarudno.pl

Nasz profil na Facebooku: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Rudnie-gm.Krzeszowice.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZAPISU W

PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

NR TEL 505 352 561

Pliki do pobrania