Karta zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego w Rudnie str.1