ORGAN PROWADZĄCY

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową i Publiczny Punkt Przedszkolny w Rudnie jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno. Działa od 2001 r., organizuje “Pożyteczne wakacje”, jest współorganizatorem konkursu na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej “Ziele z Ziół” oraz Przeglądu Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego. Współpracuje m.in. z Fundacją Kobieta w Regionie oraz CKiS w Krzeszowicach.

Dzięki wspólnym staraniom mieszkańców Rudna oraz stowarzyszenia powstał “Ziołowy Zakątek” przy Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno wydało dwie trasy questingowe: “Na zamek po kurdybanek” oraz “W zgodzie z naturą – inspiracje geotermiczne”.

W 2016 r. stowarzyszenie zostało nominowane do Nagrody Burmistrza Gminy Krzeszowice “Źródło sukcesu”, a w 2018r. otrzymało nagrodę Starosty Krakowskiego za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju i funkcjonowania szkoły;
2. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
3. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
4. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
5. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
6. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

https://www.facebook.com/stowarzyszenierozwojuwsirudno/

 

Pożyteczne wakacje 2018

 

Ziele z Ziół