OFERTA

– Szkoła Podstawowa kl. I-III (obwód Rudno)

– Publiczny Punkt Przedszkolny dzieci od 2,5 roku do 6 lat (2 grupy) – bez wpisowego i czesnego; nabór trwa cały rok

– świetlica dla wszystkich dzieci do godz.17       

– zajęcia w małych grupach

– indywidualne podejście do ucznia

– kameralna atmosfera

– bezpłatne zajęcia dodatkowe: logopedyczne, plastyczne, języka angielskiego

-warsztaty

-wyżywienie odpłatne

 

Punkt Przedszkolny czynny od godz. 7-17 (od godz.8 do 13 bezpłatnie)

Świetlica od godz. 7-8 i 13-17 (dla przedszkolaków płatna 1zł/godz.; dzieci szkolne i 6-latki bezpłatnie)

– zajęcia tematyczne m.in. z policjantem, strażakiem, pszczelarzem, muzykiem, górnikiem

– konkursy plastyczne, czytania i ekologiczne

– edukacja regionalna (np. tworzenie Palm Wielkanocnych, Półpoście,”Mali Rudnianie”)

PRZY SZKOLE DZIAŁA SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE KOŁO EKOLOGICZNE

Dzieci kształtują dobre nawyki dbania o środowisko poprzez zbieranie i segregowanie surowców wtórnych, obserwacje życia zwierząt i roślin, zakładanie przyszkolnego ogródka, udział w warsztatach ekologicznych (m.in. produkcja papieru czerpanego, zielarstwo). W 2018 r. dzieci wzięły udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej Ekophone zdobywając nagrodę – aparat fotograficzny. W 2023r. otrzymały certyfikat udziału w Akcji Ekologicznej Amos “Wymień puste na pełne”.

Tworzymy miejsce przyjazne dzieciom, gdzie każdy czuje się zauważony i akceptowany.