HISTORIA SZKOŁY

 

 • XVI w. (być może już przełom XIV i XV w.) dzieci z Rudna uczęszczają do szkoły przy parafii  w Tenczynku.

 • W 1880 roku wybudowano w Rudnie szkołę, w której znajdowały się dwie sale lekcyjne i mieszkanie dla nauczyciela.

 • W 1885 roku w szkole w Rudnie założona została pierwsza w okolicy biblioteka.

 • Zachował się dokument datowany na 8 sierpnia 1890 roku według którego rudniańska szkoła była szkołą jednoklasową mieszaną. Na dokumencie widnieją imiona i nazwiska uczniów urodzonych od 1 września 1883 roku do 31 sierpnia 1884 roku. Został on wydany z Urzędu parafialnego        w Tenczynku przez ks. dr Wincentego Smoczyńskiego.

 • Z nielicznie zachowanych dzienników wynika, iż uczniowie nie byli rówieśnikami. Liczniej uczęszczali do szkoły zimą niż wiosną i jesienią. Mieszkańcy Rudna to w większości rolnicy         i wyrobnicy, a dzieci w w/w porach roku nie uczęszczały do szkoły, ponieważ były pomocne       w pracach gospodarskich.

 • W latach 1905-1908 była to szkoła ludowa jednoklasowa 4-stopniowa.

 • W latach 1920-1922 szkoła powszechna dwuklasowa mieszana, której kierownikiem był Stanisław Polesiuk, katechetą ks. Wojciech Kamusiński, a gospodarzami klas Stanisława Ciepielanka – nauczycielka robót ręcznych oraz Stanisław Polesiuk.

 • W latach 1923-1925 szkoła staje się powszechną szkołą trzyklasową mieszaną. Kadra pedagogiczna nie zmienia się, dochodzi tylko gospodyni klasy Genowefa Mikulska.

 • W roku szkolnym 1925/1926 szkoła znów staje się dwuklasowa.

 • W roku 1938/1939 jest to Publiczna Szkoła Powszechna. Jej kierownikiem i opiekunem klasy trzeciej i czwartej jest Leonard Kołodziej, który funkcję kierownika pełnił prawdopodobnie przez całą wojnę. Opiekunką klasy pierwszej i drugiej jest Ludwika Kołodziejowa.

 • Podczas II wojny światowej funkcjonowała tutaj szkoła czteroklasowa. W 1944 roku Niemcy zajęli budynek szkoły. Umieścili w nim jeńców, którzy jako tania siła robocza mieli zwozić oraz magazynować amunicję w lasach otaczających Rudno i Tenczynek. Dzieci uczyły się w jednej salce, w tzw. Kolonii, przez cały dzień na zmianę.

 • Po opuszczeniu przez Niemców szkoła działała dalej, chociaż była zniszczona i zaniedbana. Mieszkańcy Rudna, głównie w czynie społecznym doprowadzili ją do stanu nadającego się do użytkowania – dają nauczycielom zatrudnienie, pomagają w budowie i wydzierżawiają grunty.

 • W latach 1953-1960 działała tu szkoła podstawowa 7-klasowa, jej kierownikiem był Karol Bala, następnie w latach 1960-1963 Stefan Szczurek.

 • Od 1963 roku kierownikiem już 8-klasowej Szkoły Podstawowej został Stanisław Kałamacki,      a od ok. 1975 roku Jadwiga Steć.

 • W latach 1977-1982 z powodu niżu demograficznego i zmniejszenia się liczby uczniów szkoła była zamknięta. Mieszkańcy rozpoczynają walkę o szkołę. Z pomocą Gminy Krzeszowice remontują budynek i w 1983 roku kolejny raz przywracają szkole życie.

 • W pierwszych kilku latach w Rudnie działała trzyklasowa szkoła z oddziałem przedszkolnym, która była filią szkoły w Tenczynku.

 • Od roku szkolnego 1992/1993 w Rudnie działała już sześcioklasowa Szkoła Podstawowa.         Do klasy siódmej i ósmej uczniowie dojeżdżali do Tenczynka.

 • Po kilku latach liczba uczniów zaczęła spadać, a w roku 2000 władze Gminy Krzeszowice podejmują decyzję o likwidacji placówki. I znów znaleźli się ludzie, którzy podjęli walkę             o szkołę. Została ona przekształcona ze Szkoły Podstawowej w Publiczną Szkołę Podstawową    w Rudnie prowadzoną przez osobę fizyczną.

 • W lutym 2015 roku nad szkołą znów zawisło widmo jej zamknięcia. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno, które powstało 14 lat wcześniej, jeszcze raz podjęło walkę, aby ją uratować.

 • Po wielu miesiącach ciężkiej pracy, zmagania się z przepisami, przy pomocy życzliwych ludzi jeszcze raz się udało. Organem prowadzącym szkołę zostało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno, a funkcję dyrektora decyduje się pełnić Mariusz Tomczyk. Dzięki uporowi i wytrwałości członków stowarzyszenia, jego sympatyków oraz nauczycieli dwanaścioro uczniów Szkoły Podstawowej i ośmioro przedszkolaków może kontynuować naukę w swojej miejscowości. Od września 2015 roku szkoła działa dalej jako Publiczna Szkoła Podstawowa z Publicznym Punktem Przedszkolnym.

 • Od września 2017 roku po reformie szkolnictwa szkoła została przekształcona w ośmioklasową,  a od września 2018 roku w trzyklasową Szkołę Podstawową. Nadal działa też Publiczny Punkt Przedszkolny.

     Źródła: “Wokół zamku Tęczyn” – Wacław Kucharski oraz praca magisterska Ireny Bucia