Klauzule informacyjne dla uczniów przedszkolaków.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) współadministratorem danych osobowych dzieci jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno, Rudno228,

32-067 Tenczynek ,KRS 0000056153 i Publiczny Punkt Przedszkolny w Rudnie, Rudno 48, 48A, 32-067 Tenczynek

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą – Prawo oświatowe a dnia 14 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) każde dziecko posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

6) dziecko ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo.dmarek@onet.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) współadministratorem danych osobowych kandydatów jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno, Rudno 228, 32-067 Tenczynek, KRS 0000016153 i Publiczny Punkt Przedszkolny w Rudnie, Rudno 48,48A, 32-067 Tenczynek

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo.dmarek@onet.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *