W małej szkole znamy każde dziecko!

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA DO 1 KLASY zgłoszenie do klasy I w obwodzie szkoły zgłoszenie do klasy I w obwodzie szkoły str.2     KARTA ZGŁOSZENIA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Karta zgloszenia dziecka do punktu przedszkolnego w Rudnie str.1 Karta zgłoszenia dziecka dopunktu przedszkolnego w Rudnie str.2

Wytyczne MEiN, MZ i GIS  dla klas I-III szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych 1.Organizacja zajęć w szkole Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerującychWięcej oWytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych[…]